เข้ามาแล้วช่วยกันกด Like ด้วยนะครับ

ค้นหาโปรแกรม หนัง เพลง อื่นๆ

วิธีการรวมไฟล์ที่มีหลายๆ part

1. ตอนโหลดให้โหลดทุก part ไว้ในโฟล์เดอร์เดียวกัน

2.ให้แตกไฟล์ทั้งหมดไว้ในโฟลเดอร์เดิม

3. เราก็จะได้ไฟล์ที่รวมกันเสร็จสิ้นออกมา